Regulamin zamówienia – trawa z rolki

 1. Składanie zamówienia na trawę w rolce odbywa się w formie elektronicznej, przesyłając zamówienie za pomocą formularza- https://luxtrawka.pl/zloz-zamowienie.
 2. Dane podane na potrzeby zamówienia w formularzu kontaktowe przetwarzana zgodnie z polityką prywatności, rodo strony https://luxtrawka.pl.
 3. Dostawa trawy w rolce odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Klient ma do wybory dwa sposoby dostawy: transport pod wskazany adres lub odbiór osobisty. Koszt dostawy wyceniany indywidualnie na życzenie klienta.
 4. Złożone zamówienie musi zostać zweryfikowane a następnie potwierdzone przez LuxTrawka i wiąże strony od momentu potwierdzenia.
 5. Realizacja zamówienia odbywa się w ustalonym przez strony terminie z zastrzeżeniem, że ze względów pogodowych może nastąpić zmiana pierwotnego terminu.
 6. Transport zamówionych towarów odbywa się na koszt kupującego poprzez profesjonalnych transport własny lub za pośrednictwem przewoźników na zlecenie sprzedającego.
 7. W przypadku opóźnienia przewoźnika co do terminu podstawienia pojazdu, opóźnienia przewozu, wszelkie niebezpieczeństwa związane z opóźnieniem odbioru towarów i jego stanem przechodzą na kupującego.
 8. Towar do transportu pakowane są na palety, których zwrot klienta nie obowiązuje.
 9. W cenie transportu trawy jest uwzględniony rozładunek towaru w obrębie samochodu.
 10. Po przyjęciu zamówienia do realizacji, Klient jest zobowiązany odebrać zamówiony towar w przypadku nie przyjęcia zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Klient jest zobowiązany pokryć pełne koszt zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami dostawy.
 11. Przy odbiorze osobistym trawy z rolki, Klient jest zobowiązany odebrać towar we wskazanym miejscu oraz godzinie przez Sprzedającego, w przypadku nie wstawienia się Klient zostanie obciążony kosztami koniecznymi.
 12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, LuxTrawka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 13. LuxTrawka informuje, że trawa z rolki jest towarem żywym wrażliwym na oddziaływanie czynników zewnętrznych, o czym informuje kupującego w niniejszym Regulaminie.
 14. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar po jego otrzymaniu i ewentualnie zgłosić do LuxTrawka(lub przewoźnika) stwierdzone wady czy braki w przesyłce. Ewentualne reklamacje przyjmowane tylko i wyłącznie przy odbiorze towaru.
 15. Wszelkie reklamacje odnośnie wad i braków trawy w rolce należy zgłaszać przed jego rozłożeniem. Rozłożenie trawnika jest równoznaczne z uznaniem, że spełnia on oczekiwania klienta i jest bez wad.
 16. Firma LuxTrawka nie odpowiada za niewłaściwe przygotowania podłoża, montaż trawnika, przesuszenie, niewłaściwe podlewania czy nawożenie.